משלוח

שופכל ישראל משלוח ואספקה

שופכל ישראל  אספקה ללקוחות

א. מועדי האספקה לא יעלו על 14 ימי עסקים - למעט מוצרים שיוחרגו ויצויינו במפורש.

ב. המוצרים יסופקו ע"י דואר ישראל (בדואר רגיל או דואר רשום)  או ע"י חברת שליחיות, כפי שתיבחר בלעדית ע"י שופכל. בקשה לאספקה באופן שאינו מוגדר במוצרים - תחוייב בתוספת עלות ללקוח.